Inkvartering sker i närliggande skolor (Stöpenskolan, Frösveskolan, Värings skola och Tidanskolan) och även skolor efter behov i centrala Skövde (Västerhöjd, KomVux och Vasaskolan ). Även närbelägna församlingshem och bygdegårdar nyttjas.

Logiskolorna har öppet enligt följande:

Fredag 18.00 - 23.00

Lördag 06.00 - 23.00

Söndag 06.00 - 14.00 (utcheckning senast 14.00)

Nattjour 23.00 - 06.00


  • Föreningar som övernattar på något av våra logiställen  disponerar ej (undantag Västerhöjd som duschar på spelplatserna, vissa bygdegårdar och församlingshem har begränsade möjligheter till dusch, hör vid incheckning vad som gäller) omklädningsrum vid spelplanerna utan byter om i sin förläggning, i sovsal eller omklädningsrum. Undantag från detta är på söndagen efter klockan 14.00. Då disponeras omklädningsrummen vid spelplanerna.


  • Lagledaren ansvarar för att material på logiställena ej rörs.


  • Respektive förening är ekonomiskt ansvarig för eventuell åverkan.


  • Lagledaren svarar för att tystnad råder i förläggningen senast kl 23.00


  • Lagledaren är ansvarig för att grovstädning utförs i förläggningen före avresan. Städningen inspekteras av lagledaren och logivärden tillsammans. Skolsalen lämnas i samma skick som den erhölls. Tips till lagledaren är att ta kort (mobilkamera) på hur det är möblerat för att kunna lämna det på samma sätt.


  • Förläggningen ska vara utrymd, grovstädad och godkänd senast kl 14.00 på söndagen.


  • Sovsalar får ej beträdas med uteskor eller fotbollsskor!


  • Slutspelslag som checkat ut från sin förläggning byter om vid respektive spelplan.